• banner

Men Sa Ou Dwe Konnen Konsènan Tretman Nebulizer

Men Sa Ou Dwe Konnen Konsènan Tretman Nebulizer

Ki moun ki bezwen yon tretman nebilizè?

Medikaman yo itilize nan tretman nebilizè a se menm jan ak medikaman yo jwenn nan yon inhalateur doseur (MDI) ki kenbe men yo.Sepandan, ak MDIs, pasyan yo bezwen pou kapab respire byen vit ak pwofondman, nan kowòdinasyon ak yon espre nan medikaman an.
Pou pasyan ki twò jèn oswa ki twò malad pou kowòdone souf yo, oswa pou pasyan ki pa gen aksè a inalateurs, tretman nebilizè yo se yon bon opsyon.Yon tretman nebilizè se yon fason efikas pou administre medikaman rapidman ak dirèkteman nan poumon yo.

Ki sa ki nan yon machin nebilizè?

Gen de kalite medikaman yo itilize nan nebilizè.Youn nan se yon medikaman ki aji rapid ki rele albuterol, ki detann misk lis ki kontwole pasaj yo, ki pèmèt pasaj yo elaji.
Dezyèm kalite medikaman an se yon medikaman ki dire lontan ki rele bromur ipratropium (Atrovent) ki bloke chemen ki lakòz misk lè yo kontra, ki se yon lòt mekanis ki pèmèt pasaj la rilaks epi elaji.
Souvan albuterol ak bromur ipratropium yo bay ansanm nan sa yo rele DuoNeb.

Konbyen tan yon tretman nebilizè pran?

Li pran 10-15 minit pou konplete yon tretman Nebulizer.Pasyan ki gen gwo souf anlè oswa detrès respiratwa ka konplete jiska twa tretman nebilizè dèyè pou resevwa benefis maksimòm lan.

Èske gen efè segondè nan yon tretman nebilizè?

Efè segondè nan albuterol gen ladan yon batman kè rapid, lensomni, ak santiman jttery oswa hyper.Efè segondè sa yo anjeneral rezoud nan 20 minit apre tretman an fini.
Efè segondè nan bromur ipratropium gen ladan yon bouch sèk ak iritasyon gòj.
Si w ap fè eksperyans sentòm respiratwa, tankou yon tous ki pèsistan, souf anlè oswa souf kout, li enpòtan pou chèche atansyon rapid nan men yon founisè swen sante pou wè si yon tretman nebilizè endike pou sentòm ou yo.


Lè poste: Mar-08-2022